Si vols accedir al canal de reclamacions el trobaràs a la part inferior d’aquest apartat

Transparència

L’entitat fa patent el seu compromís d’augmentar la satisfacció de les persones beneficiàries i col·laboradores, mitjançant la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat  segons els criteris de les normes internacionals UNE-EN ISO 9001:2015

Segell de transparència

La Fundació Iniciativa Social ha estat analitzada per la Fundació Fidelització i compleix amb els Principis de Transparència i Bones Pràctiques. Els resultats de la seva anàlisi es poden trobar a www.fundacionlealtad.org.

Resum econòmic de l'últim exercici

Els ingressos totals de l’exercici 2020 van ascendir a 447.068 €


Les despeses totals de l’exercici 2020 van ascendir a 424.938 €

 

L’exercici 2020 va finalitzar amb un superàvit positiu de 22.130 euros, que s’aplicarà en anys futurs. L’entitat ha complert amb la regla de destinació de les rendes a l’efecte previst en la legislació.

Documentació

Memòria 2020

Comptes anuals 2020

Informació bàsica

Canal de reclamacions

El Patronat del Govern amb data 01/12/2018 va acordar la creació d’un canal d’informació de males pràctiques per part de persones vinculades a l’entitat (professionals, voluntaris, empresaris, col·laboradors) com a sistema de prevenció del compliment legal.

La comunicació es dipositarà en bústies alienes a l’organització corresponents a la Vicepresidència, un vocal del Patronat de Govern amb coneiximents legals i la Direcció. La informació facilitada serà tractada amb la màxima confidencialitat, transmetent al denunciant les mesures que decideixi adoptar.

El tractament de la queixa seguirà el protocol establert en la Política de Canal de Denúncies (castellá)