Política de qualitat

L’entitat fa patent el seu compromís d’augmentar la satisfacció de les persones beneficiàries i col·laboradores, mitjançant la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat  segons els criteris de les normes internacionals UNE-EN ISO 9001:2015  Document Política de qualitat 

Documentación

Memòria

2019

Comptes anuals I

2019

Pla d’actuació

2020

Comptes anuals II

2018

Estatuts

Certificació fiscal

Bústia de denúncia

Bústia de denúncia per males pràctiques

El Patronat de Govern de data 01-12-2018 va acordar la creació d’un canal per a la denúncia de males pràctiques per part de persones vinculades a l’entitat (professionals, voluntaris, patrons, col·laboradors) com a sistema de prevenció del compliment legal.

La comunicació serà depositada en bústies alienes a l’organització corresponents al President i el Director. La informació proporcionada serà tractada amb la màxima confidencialitat donant trasllat al denunciant de les mesures que decidisquen adoptar-se.