Si vols accedir al canal de reclamacions el trobaràs a la part inferior d’aquest apartat

Transparència

L’entitat fa patent el seu compromís d’augmentar la satisfacció de les persones beneficiàries i col·laboradores, mitjançant la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat  segons els criteris de les normes internacionals UNE-EN ISO 9001:2015

Segell de transparència

La Fundació Iniciativa Social ha estat analitzada per la Fundació Fidelització i compleix amb els Principis de Transparència i Bones Pràctiques. Els resultats de la seva anàlisi es poden trobar a www.fundacionlealtad.org.

Resum econòmic de l'últim exercici

Els ingressos totals de l’exercici 2023 van ascendir a 572.948 €

 

Les despeses totals de l’exercici 2023 van ascendir a 572.948 €

 

L’exercici 2023 va tancar amb un equilibri pressupostari. L’entitat ha complert la regla de la destinació d’ingressos a fins prevista a la legislació.

Documentació

Memòria 2023

Comptes anuals 2022

Informació bàsica

Canal de reclamacions

El Patronat del Govern amb data 01/12/2018 va acordar la creació d’un canal d’informació de males pràctiques per part de persones vinculades a l’entitat (professionals, voluntaris, empresaris, col·laboradors) com a sistema de prevenció del compliment legal.

La comunicació es dipositarà en bústies alienes a l’organització corresponents a la Vicepresidència, un vocal del Patronat de Govern amb coneiximents legals i la Direcció. La informació facilitada serà tractada amb la màxima confidencialitat, transmetent al denunciant les mesures que decideixi adoptar.

El tractament de la queixa seguirà el protocol establert en la Política de Canal de Denúncies (castellá)


    Entitats col·laboradores.

    Gràcies a particulars, empreses i entitats els nostres projectes educatius beneficien cada dia a més persones.