+34 960 884 165

Últimas noticias relevantes

Transparència: millorant l’accés a la informació de la Fundació

Transparència: millorant l’accés a la informació de la Fundació

L’entitat continua treballant per aprofundir en els estàndards de transparència assenyalats per al sector fundacional per entitats com l’Associació Espanyola de Fundacions i la Fundació Lleialtat (entitat acreditadora del compliment de principis de transparència i bon govern en les organitzacions socials).

A aqueix compromís habitual, s’ha sumat l’ampliació de la informació ja disponible. Ara és possible l’accés a un volum d’informació: certificacions, codis interns, polítiques de funcionament i l’acreditació fefaent de filiacions. A més es mostra un accés ràpid als últims comptes anuals aprovades, amb la seua corresponent representació gràfica.

Finalment, l’entitat ha actualitzat la seua política per al canal de denúncia de la web, en línia amb les exigències per al sector.