+34 960 884 165
Reunió dels membres del Patronat de Govern

Reunió dels membres del Patronat de Govern

Com esta previst estatutàriament el Patronat de Govern va celebrar este dissabte la primera de les seues dos reunions anuals. Este òrgan de funcionament és el màxim òrgan de decisió de l’entitat i li queden reservades les qüestions més importants.

En esta ocasió dos decisions importants van ser la aprobació de les comptes anuales de l’exercici 2018 i el pressupost d’execució del Programa d’Ajudes Escolars per al curs 2019- 2020. Els comptes anuals venien acompanyades d’informe d’auditoria favorable. Al mateix temps va supervisar el primer semestre d’activitat i el grau de compliment en este moment de l’any dels objectius proposats en la última reunió celebrada el passat desembre.

També es van produir una sèrie de nomenaments com la creació d’un òrgan rector per a l’entitat de voluntariat, en el que participen patrons i persones voluntàries.

Un altre assumpte destacat va consistir en el pla de treball del Programa d’Infància i Voluntariat Educatiu també per al curs pròxim. El Patronat va manifestar el seu desig d’ampliar l’extensió de l’atenció en la mesura que s’aconseguisquen els recursos suficients, prestant atenció a la configuració d’una metodologia que produïsca un impacte rellevant en els menors i famílies atesos.

Finalment es va tractar del Programa de Formació i Participació revisant el pla de cursos previstos, i el Programa de Cooperació, marcant com a meta urgent la firma d’acords formals amb les contraparts locals actuals que generen un marc legal estable de treball.