+34 960 884 165
Reunió de Patronat: una mirada il·lusionada al 2021

Reunió de Patronat: una mirada il·lusionada al 2021

La reunió de patronat per a programar el 2021 va tindre també les seues pròpies peculiaritats com la del passat mes de juny. Aquesta vegada, no obstant això, va ser possible una celebració híbrida entre presencialitat i participació online.

La reunió va tindre com a contingut destacat l’aprovació del preceptiu Pla d’Actuació per a la seua posterior presentació al Registre de Fundacions. El pla per a 2021 part d’un pressupost de despeses pròxim a 500.000 €. Darrere d’aqueixes xifres l’important és el compromís per a continuar avançant en la professionalització de l’entitat i en l’abast de l’impacte de la seua intervenció.

2021 serà l’any de la renovació del Segell de Transparència de la Fundació Lleialtat i tindrà la novetat de l’obtenció del Segell de Qualitat ISO 9001 actualment en curs. L’equip de treball vol mantindre el seu compromís de realització de la seua activitat amb rigor i eficàcia, fent un ús responsable dels fons que rep pels més diversos canals.

Quant a l’execució de l’activitat segueix l’expansió destacada de tres programes: Ajuda a la infància, Voluntariat educatiu i Formació. Amb l’experiència acumulada en anys precedents l’entitat abordarà la millora del seu impacte i la capacitat d’avaluació, el seguiment de les persones beneficiàries i la consolidació de la plantilla de tècnics que atén cada línia de treball.

També el Patronat continua vetlant per una representació equilibrada i en la reunió es van incorporar Juan Sanhermelando (advocat) i Silvia Corell (docent). Per la seua part va quedar nomenada com pre-candidata, d’acord amb el sistema d’elecció de doble volta, la docent murciana Ana Alarcón.

Encara que l’escenari de 2021 es presenta carregat d’incerteses el Patronat va mostrar el seu compromís i il·lusió per continuar avançant en la consecució de les finalitats pròpies de la Fundació i la seua obstinació per reduir la desigualtat educativa.