+34 960 884 165
Reunió de Patronat: aprovació de comptes anuals i tancament del primer semestre

Reunió de Patronat: aprovació de comptes anuals i tancament del primer semestre

Un dels assumptes destacats de la reunió va ser la aprobación dels comptes anuals de l’exercici 2021 que venien acompanyades d’un informe favorable d’auditoria. La Fundació no està obligada a realitzar esta auditoria a què se sotmet voluntàriament per a millorar la seua gestió i transparencia. Las comptes anuals 2021 aprovades poden consultar-se en este enllaç.

Així mateix es van revisar les dades i l’impacte de les activitats i iniciatives dutes a terme des de la Fundació. Així com l’informe de la Direcció sobre activitats del primer semestre.