+34 960 884 165
Resolució de la 15ª convocatòria d’ajudes a l’estudi

Resolució de la 15ª convocatòria d’ajudes a l’estudi

El passat 7 de maig es va obrir la convocatòria d’ajudes a l’estudi per a l’atenció de despeses escolars. El termini va finalitzar el 17 de juny i posteriorment amb data 22 de juny el Patronat de Govern va aprovar l’assignació pressupostària per a l’atenció de despeses de la convocatòria. L’atenció no podrà donar cobertura a totes les necessitats plantejades.

Per a conéixer l’estat de cada ajuda accedisca a la plataforma de sol·licitud i consulte en cadascuna de les peticions realitzades.


Si té algun dubte relacionat amb el procés de concessió pot escriure a becas@iniciativasocial.eu

Informació relacionada amb la convocatòria:


– Bases de la convocatòria (consultar)
– Anunci en el BOE de 5 de juny de 2019 (consultar)
– Resum del procediment de concessió (consultar)