+34 960 884 165
Renovació el segell d’ONG acreditada de Fundació Lleialtat

Renovació el segell d’ONG acreditada de Fundació Lleialtat

Després d’un nou i minuciós procediment d’anàlisi, la Fundació continua complint els 9 Principis de Transparència i Bones Pràctiques. El Segell reforça la confiança dels donants en les ONG en acreditar que Fundació Iniciativa Social centra els seus esforços en les àrees en les quals té experiència, que la seua comunicació és fiable i que fa públic el percentatge de despeses que destina a la seua missió, entre altres indicadors.