+34 960 884 165
Presentem la nova web de Suma’t a l’AMPA

Presentem la nova web de Suma’t a l’AMPA

Suma’t a l’AMPA és una iniciativa d’impuls de la participació i l’associacionisme entorn de l’escola. D’una banda, se sensibilitza i estimula una major presència i implicació de les famílies dins del teixit associatiu. D’altra banda, s’ofereix formació i coneixement per a empoderar a les persones en la millor gestió i participació.

Aquest projecte s’emmarca en el Programa de Formació i Participació de la Fundació que té com a missió l’impuls dinamització i ajuda a les Ampas, com a mitjà per a millorar la col·laboració entre docents famílies.

En sumatealampa.es es pretén crear un espai virtual en el qual les AMPAS puguen compartir les seues experiències, treballar en xarxa i aprofitar les sinergies entre elles. Volem posar a la seua disposició material formatiu i divulgatiu per al seu ús i el de les persones associades (guies ràpides, vídeos, fullets de sensibilització i bones pràctiques).

Aquesta iniciativa és possible gràcies a la col·laboració de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.