+34 960 884 165
Patronat de Govern: comptes i nomenaments

Patronat de Govern: comptes i nomenaments

El dimarts 29 de juny va tindre lloc la reunió del Patronat de Govern, que es va celebrar presencialment.

L’assumpte destacat de la reunió va ser l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2020 que venien acompanyades d’un informe favorable d’auditoria. La Fundació no està obligada a realitzar aquesta auditoria a la qual se sotmet voluntàriament per a millorar la seua gestió i transparència. Els comptes anuals 2020 aprovades poden consultar-se en aquest enllaç.

Un altre aspecte rellevant va ser l’acord de dues noves incorporacions al Patronat per a millorar la capacitat de govern i estratègia de l’entitat. D’una part es va incorporar Ana Alarcón, docent escolar que a més ajudarà en el desenvolupament de l’acció de l’entitat a la Regió de Múrcia. D’altra banda, Gonzalo Sancho, magistrat amb especialització en família i protecció de menors.

Així mateix es va revisar l’estat d’activitats al tancament del semestre, creant un espai de preguntes i debat. Un dels assumptes abordats va ser la aprovació del pressupost definitiu de la convocatòria d’ajuda escolar que es resoldrà en els pròxims dies.