+34 960 884 165
Les persones voluntàries avaluen la formació rebuda

Les persones voluntàries avaluen la formació rebuda

Un dels objectius de l’àrea de formació de la Fundació és acompanyar al voluntariat des que es donen d’alta com a voluntaris, aportant-los les eines necessàries per a l’acompliment de la seua labor amb infància. Aquest programa pretén ser un referent en formació de persones voluntàries, per això, cada fi de curs des de la Fundació es facilita un formulari perquè els voluntaris i voluntàries realitzen una valoració, puguen aportar la seua visió i suggeriments de millora.

De l’informe d’avaluació del curs 22/23, en el qual hem obtingut 155 respostes, detallem dues dades destacades:

El 85% considera com molt eficaç la formació rebuda i dins d’aqueix 85% el 20%
considera que la formació rebuda ha superat les seues expectatives.

El voluntariat se sent satisfet amb el tracte rebut per la Fundació, ja que la
nota obtinguda és un 4, 65 sobre 5.