+34 960 884 165
Informe d’impacte del Projecte Desperta Somriures

Informe d’impacte del Projecte Desperta Somriures

La Fundació contínua els seus processos d’avaluació per a conéixer l’impacte de la seua intervenció i adoptar les mesures de millora contínua que siguen necessàries. Hem avaluat el Programa de Voluntariat Educatiu, per mitjà de l’opinió de les persones voluntàries obtinguda per mitjà d’una enquesta que abordava les àrees més importants del projecte conegut com a “Desperta Somriures”.

En general, s’observa una tendència de millora en les valoracions respecte a l’any anterior, primer en què es van realitzar aquest tipus d’anàlisi.

Existeix certa unanimitat en la consideració que els enquestats ha vist complides les seues expectatives amb el projecte Desperta Somriures. Així mateix, també consideren que el projecte és útil i causa un impacte positiu en els menors. Per tant, la totalitat dels voluntaris percep l’eficàcia de la seua dedicació.

El 90% dels enquestats també valora molt positivament la labor realitzada pels coordinadors i tècnics de voluntariat, així com l’atenció i formació rebuda per part de la de la Fundació. Per a una informació més exhaustiva pots consultar els detalls de l’informe ací.

A la vista d’aquests resultats des de la Fundació volem agrair la inestimable labor realitzada pels voluntaris del Projecte Desperta Somriures, el treball i l’impacte dels quals en els menors s’ha vist reconegut a la vista d’aquest informe.