+34 960 884 165
Estudi de valoració dels programes d´infància 21/22

Estudi de valoració dels programes d´infància 21/22

Aquest informe s’elabora a partir d’una enquesta dirigida al voluntariat involucrat activament en el Programa d’Atenció a la Infància. dels 68 voluntaris en actiu han donat la seua resposta 45, la qual cosa fa una participació del 66%.

A l’enquesta s’aborden els diferents programes que es desenrotllen durant el curs en la Fundació. I les persones voluntàries, de manera anònima, reflectixen els aspectes més importants relatius a cada programa.