+34 960 884 165
Informe d´Avaluació de la Formació al voluntariat 21/22

Informe d´Avaluació de la Formació al voluntariat 21/22

Uns dels principals reptes del programa de formació de la Fundació Iniciativa Social és ser un referent en formació del voluntariat. El pla de formació marca com a objectius generals acompanyar els voluntaris des de l’inici del seu camí i oferir al voluntariat les ferramentes necessàries per a l’exercici de la seua activitat. Per esta raó és necessari formar al voluntariat tant en competències transversals com en competències específiques, pròpies de l’exercici de l’activitat que van a desempeñar.

Destaquem les dades següents:

  • Un 85% dels participants en el voluntariat són dones enfront d’un 15 % d’hòmens.
  • La mitjana d’edat de les persones voluntàries és de 29 anys.
  • Amb estudis superiors, que té experiència en el tracte amb els menors i inclús pot posseir coneixements específics com ara magisteri, psicologia o treball social.
  • El 88 % considera com molt eficaç la formació rebuda i dins d’eixe 88% el 39% considera que la formació rebuda ha superat les seues expectatives.
  • El voluntariat considera que ha millorat en les competències transversals de lideratge, comunicació i iniciativa i autonomia.
  • El voluntariat se sent satisfet amb el tracte rebut per la Fundació, ja que la nota obtinguda és un 4, 76 sobre 5.