+34 960 884 165
Informe AMPAS 2020: principals conclusions

Informe AMPAS 2020: principals conclusions

El “Informe de participació familiar per mitjà de les AMPAS” és un informe, elaborat a partir d’una enquesta realitzada a una mostra representativa de famílies de la Comunitat Valenciana.

L’objectiu de l’informe és servir de primera prospecció ja que no existeix pràcticament molta bibliografia sobre aquest tema, sobre les dificultats, reptes i forma de funcionament de les Associacions de Mares i Pares (AMPAS). Una eina de participació que possibilita que les famílies puguen tindre un paper rellevant en la vida escolar.

Dos són les conclusions més importants que es deriven de l’estudi: la major participació de les dones i les dificultats que dificulten la major implicació de les famílies.

En primer lloc, tal com relata l’informe en relació amb les característiques (sexe i edat) de les persones participants en l’enquesta, la participació majoritària és de dones un 92% amb un rang d’edat de 40 a 50 anys. El 100% dels subjectes participants tenen fills en edat escolar.

En referència a les raons de no participar en les AMPAS. La resposta es troba dividida entre la falta de temps i l’opinió que les mateixes no serveixen per a res. Un 50% no té temps per a participar i un 50% dels participants opina que no serveixen per a res.

Aquest informe ha sigut possible gràcies a la col·laboració de la Diputació de València.

Consulta l’informe complet per a conéixer les principals conclusions