+34 960 884 165
Contínua l’impuls de l’equip creador de Desperta Somriures

Contínua l’impuls de l’equip creador de Desperta Somriures

El projecte d’intervenció socioeducativa i voluntariat “Desperta Somriures”, va nàixer per les inquietuds d’un grup de joves estudiants que volien canviar el món.

Cinc anys més tard, aquests joves, alguns ja enfocats en les seues carreres professionals continuen sent part essencial d’aquest projecte. Aporten idees i participa activament i de manera periòdica en les reunions d’impuls. Proporcionen noves idees i continuen sent part activa dins del voluntariat. Ells continuen sent l’ànima del projecte, però amb un bagatge i una experiència que enriqueixen el treball i vitalitat de la Fundació.

Com a exemple concret d’aquestes últimes setmanes, ha sigut l’impuls d’una campanya per a la captació dels fons necessaris per a donar cobertura a les necessitats d’alimentació bàsica. S’han succeït les reunions en format digital i la creativitat per a donar impuls a una iniciativa que ja ha permés atendre les necessitats de 80 famílies en les tres capitals de província de la Comunitat Valenciana.