Transparència

Carta de la Direcció sobre el nostre oferiment per ser aliats en projectes europeus que millorin l’impacte de la nostra activitat

Segell de transparència

Fitxa resum de presentació de l’entitat i àrees de col·laboració d’interès

Resum econòmic de l'últim exercici

El total d’ingressos de l’exercici 2021 va ascendir a 498.983 €

El total de despeses de l’exercici 2021 va ascendir a 498.626 €

L’exercici 2021 va tancar amb un excedent positiu de 356 €, que serà aplicat en futurs exercicis. L’entitat ha complert amb la regla de destinació de les rendes a l’efecte previst en la legislació.

documentació

Memòria 2020

Comptes anuals 2019

Informació bàsica

Entitats col·laboradores.


Gràcies a particulars, empreses i entitats els nostres projectes educatius

beneficien

cada dia més persones.