Ajuda a la Infància

Atenció de la infància en edats primerenques i en entorns escolars de zones vulnerables. Mitjançant un pla d'intervenció pedagògic es procura establir bases de coneixement i hàbits de treball per a un aprenentatge eficaç com a prevenció contra el fracàs escolar. Es proporciona un espai d'oci educatiu que contribuïsca al desenvolupament d'actituds a favor d'una millor convivència, que contribuïsquen al respecte i la integració. La intervenció es desenvolupa procurant el compromís de les famílies i la coordinació amb els docents. El compromís de tècnics professionals i de persones voluntàries permeten un major abast de l'acció.

El programa porta tres anys en execució i ha permés els èxits següents:

  • Major motivació educativa dels menors participants.
  • Enfortiment de l'afecte de les famílies cap a l'educació.
  • Desenvolupament de vincles de convivència i participació.
  • Compromís comunitari en l'educació dels menors.
  • Transmissió de valors que fomenten el respecte i el treball.

Alguns resultats específics son:

  • Atenció de menors en nou centres escolars públics en arees vulnerables de València, Alacant i Castelló .
  • Atenció directa de 350 menors i les seues famílies.
  • Desenrotllament de 300 tallers.
  • Disseny d'un pla pedagògic amb activitats per a 50 jornades escolars.
43
%
Fund Raised

115.800€

Fons necessaris


50.138€

Recursos obtinguts