Formació i participació

Este programa té com a finalitat el desenrotllament de cursos que impulsen una major participació entorn de l'escola, així com la millor capacitació de persones voluntàries que intervenen en l'atenció socieducativa de menors en situació de vilnerabilidad. També es desenrotllen accions de promoció de la participació i es presta assessorament que contribuïsca al seu enfortiment institucional i la seua capacitat de desenrotllament del teixit associatiu. L'activitat formativa online es desenrotlla en esta plataforma: www.escuelayformación.es

Aquest programa ha permés:

  • Sensibilitzar sobre el valor de la participació de la família en processos escolars
  • Millorar el coneixement de fenòmens com l'assetjament escolar
  • Qualificar a gestors de centres i famílies per a la participació en AMPAS
  • Millorar el desenvolupament d'entitats vinculades a l'educació

Algunes dades relatives a aquest programa han sigut:

  • Creació d'una plataforma de formació online
  • Desenvolupament de curriculum formatiu amb 20 cursos de diferent temàtica.
  • 150 participants
  • 7’5 nota mitjana atorgada a l'entitat per l'organització
  • Entitat col·laboradora per a la formació docent de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana en el curs 2020/21
99
%
Fund Raised

35.200€

Fons necessaris


35.173€

Recursos obtinguts