Formació i participació

Aquest programa té com a finalitat el desenvolupament de cursos que milloren la capacitació dels docents al mateix temps que estimulen una major presència de l'element familiar en els processos educatius.

També es desenvolupen accions formatives que fomenten la participació social de les famílies en els centres escolars, normalment per mitjà de les AMPAS.

Així mateix se'ls presta assessorament que contribuïsca al seu enfortiment institucional i la seua capacitat de desenvolupar activitat. L'activitat formativa online es desenvolupa en aquesta plataforma: www.escuelayformación.es

En 2019 aquest programa ha rebut per al seu desenvolupament la col·laboració de la Diputació de València (subvencions destinades a entitats associatives sense ànim de lucre de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública).

Aquest programa ha permés:

  • Sensibilitzar sobre el valor de la participació de la família en processos escolars
  • Millorar el coneixement de fenòmens com l'assetjament escolar
  • Qualificar a gestors de centres i famílies per a la participació en AMPAS
  • Millorar el desenvolupament d'entitats vinculades a l'educació

Algunes dades relatives a aquest programa han sigut:

  • Creació d'una plataforma de formació online
  • Desenvolupament de 8 cursos de diferent temàtica: comunitats d'aprenentatge, educació personalitzada, prevenció de l'assetjament escolar, gestió d'AMPAS.
  • 150 participants
  • 7’5 nota mitjana atorgada a l'entitat per l'organització
  • Entitat col·laboradora per a la formació docent de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana en el curs 2018/19
  • 12 assessoraments legals a entitats educatives (associacions i fundacions)
45.454545454545
%
Fons obtinguts

22000€

Fons necessaris


10000€

Recursos obtinguts