Cooperació al desenvolupament

En el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible la Fundació dirigeix la seua atenció a les necessitats educatives en països d'Àfrica com Congo i Camerun. L'educació com a eina de progrés social és especialment evident en qualsevol país en desenvolupament. Les actuacions en cadascun dels països depenen del projecte triat. D'altra banda a nivell local la Fundació desenvolupa accions d'Educació per al Desenvolupament amb el propòsit de fomentar una major consciència de la importància de l'educació en aqueixos països i crear vies de compromís de persones, entitats i centres escolars.

Aquest programa té com a efectes:

  • Millora de les condicions educatives dels beneficiaris
  • Augment de la responsabilitat acadèmica dels beneficiaris
  • Augment de l'interés professional dels docents beneficiaris
  • Sensibilitzar sobre el valor de l'educació en general i conscienciar de la responsabilitat del seu aprofitament

Els principals resultats d'aquesta activitat són els següents:

  • Quatre anys de col·laboració educativa
  • 4 enviaments de material escolar: llibres i roba.
  • Millora de 3 escoles rurals a Congo
  • Activitats de captació en centres escolars espanyols.
11
%
Fund Raised

15.220€

Fons necessaris


1.680€

Recursos obtinguts