+34 960 884 165
Estudiants que enriquixen els horitzons dels projectes

Estudiants que enriquixen els horitzons dels projectes

Al llarg d’estos mesos de començament d’any, la Fundació ha rebut la col·laboració de diversos estudiants de grau i màster tant de la Universitat de València com de la Universitat Politècnica de València. Esta experiència nova ha resultat molt enriquidora per a l’entitat i per als propis participants.

En primer lloc, una estudiant del Màster d’Economia social de la UV ha analitzat com a Treball de Fi de Màster (TFM) qüestions relacionades amb la millora de la governança i l’impacte social de l’organització.

Un altre grup d’estudiants de Dret de la UV ha realitzat unes pràctiques d’Aprenentatge Servici per a investigar la configuració d’intervenció d’entitats socials en el municipi de València, particularment aquelles que treballen en iniciatives de millora educativa. Amb este estudi podrà decidir-se millor l’expansió a noves àrees d’intervenció i la coordinació amb altres organitzacions. 

Finalment, La Fundació ha sigut entitat col·laboradora amb el Centre de Cooperació al Desenrotllament UPV de la Universitat Politècnica de València UPV, dins del Programa de Pràctiques Solidàries 2019. Per mitjà d’este programa s’ha pogut comptar amb una persona que ha col·laborat en el disseny de materials per a la promoció del voluntariat.