+34 960 884 165
Avaluació sobre l’impacte produït i el progrés dels menors atesos

Avaluació sobre l’impacte produït i el progrés dels menors atesos

Al llarg de la part final del curs i, especialment el mes de juliol, hem estat avaluant l’impacte del programa d’infància i la seua metodologia en cadascun dels menors participants. Les persones voluntàries i el personal docent dels centres escolars han sigut els responsables d’avaluar en cadascuna de les àrees de millora establides en el pla de continguts.


Els resultats mostren una millora exponencial en els hàbits adquirits en cadascun d’aquests àmbits avaluats:


1. Aprendre rutina de les activitats
2. Autonomia en hàbits d’higiene
3. Respectar el torn i escoltar
4. Participació i treball en equip
5. Expressar les necessitats físiques pròpies i alienes
6. Compartir
7. Cuidar l’entorn físic
8. Demanar per favor i donar les gràcies
9. Participar en jocs simbòlics
10. Acceptar la diversitat sense discriminar
11. Expressar sentiments
12. Demanar perdó i perdonar

El 80% dels i les menors avaluats obtenen en tots els àmbits resultats molt positius, la qual cosa supera àmpliament les expectatives inicials. El 20% restant presenta resultats positius en quasi tots els valors però requereixen millorar en algun aspecte.


Destaca la uniformitat de les valoracions tant pels voluntaris com pel personal docent, la qual cosa concedeix autenticitat als resultats. En els pocs casos en els quals hi ha hagut disconformitat s’entén que l’origen està en el fet que aqueixos menors estan en procés d’adquisició d’aqueixos valors. El curs que ve continuarem treballant per a assentar en ells l’adquisició d’eines i valors personals i acompanyar-los en la seua maduració personal, imprescindible per al seu futur èxit acadèmic.

Des de la Fundació volem agrair la inestimable labor realitzada pels voluntaris del Programa Desperta Somriures i els professionals que han participat, el treball dels quals s’ha vist reconegut a la vista d’aquest informe.

També volem agrair als mestres i equips directius dels centres escolars per la seua implicació i ajuda en aquest projecte.