+34 960 884 165
El projecte Gràcies Profe augmenta el seu impacte

El projecte Gràcies Profe augmenta el seu impacte

Fa pocs dies l’equip de gestió va tancar l’informe d’avaluació del Projecte Gràcies Profe relatiu a la campanya 2018, quart any de vida. Els resultats han suposat un creixement d’enorme magnitud en tots els fronts de treball. El resultat global suposa un abast de 300.000 persones. Continua en creixement la interacció de la campanya amb entitats educatives, professors, centres escolars i famílies.

El projecte Gràcies Profe és una acció inscrita en el Programa de Sensibilització done-la Fundació i promou el respecte i adhesió de famílies i alumnes cap als professors. Els docents són claus per a contribuir a l’èxit escolar i previndre situacions de pobresa futura, així com una peça clau per a la qualitat del sistema educatiu.

El projecte compta amb dos activitats a nivell nacional que es complementen entre si: una campanya de comunicació (amb un missatge principal) i un concurs de vídeos (que pretén amplificar la força del missatge de la campanya).