+34 960 884 165
Anàlisi interna segons el model de Balanç Social

Anàlisi interna segons el model de Balanç Social

La Fundació Iniciativa Social, amb el suport d’estudiants del Màster en Economia Social i Solidària, de la Universitat de València està realitzant una revisió interna basada en el model de Balanç Social.

El Balanç Social és una metodologia desenrotllada per la Xarxa d’Entitats d’Economia Alternativa i Solidària que potència l’economia social, buscant un model d’intervenció econòmica més justa, solidària, compromesa i sostenible.

El Balanç Social busca ser un instrument de millora interna de les entitats i en particular recolza:

  • – La gestió interna i processos de millora contínua. 
  • – Posar en valor els impactes positius. 
  • – Anàlisi macroeconòmica. 
  • – Incidència i difusió. 
  • – Intercooperació i col·laboració.
  •  

Esta oportunitat de realitzar l’anàlisi interna segons el model del Balanç Social està en la línia de l’interés de la Fundació de millorar el seu enfortiment institucional en línia amb les exigències de transparència i bon govern que permeten aconseguir una millora del seu impacte socia.