+34 960 884 165
Acreditació del compliment dels principis de transparència i bones pràctiques

Acreditació del compliment dels principis de transparència i bones pràctiques

La Fundación Lealtad, institució independent i sense ànim de lucre, ha atorgat el Segell ONG Acreditada a la Fundació Iniciativa Social. Es tracta d’un distintiu únic a Espanya que reconeix el compliment de 9 Principis de Transparència i Bones Practiques de gestió. A més, ajuda als donants a identificar de forma clara i senzilla a aquelles ONG que ofereixen informació completa sobre la seua gestió, activitats, i l’origen i destinació dels seus fons, entre altres aspectes.

L’equip d’analistes de la Fundación Lealtad ha determinat que la Fundació Iniciativa Social compleix íntegrament els 9 Principis avaluats que estan relacionats amb el funcionament de l’ONG i la informació que posa a la disposició de la societat. “La Fundació Iniciativa Social va sol·licitar de forma voluntària l’acreditació, procés que ha conclòs amb la concessió del Segell ONG Acreditada després d’analitzar-se 43 indicadors per a verificar que compleix amb els Principis de Transparència i Bones Pràctiques de gestió”, explica Ana Benavides, directora general de la Fundación Lealtad.

Durant el procés s’acreditació s’han contrastat, entre altres punts, el bon funcionament de l’òrgan de govern de l’ONG per al compliment de les seues responsabilitats i l’ús eficaç dels seus recursos, si l’entitat és sostenible i si la seua comunicació és fiable, així com la coherència de les seues activitats amb la seua missió d’interés general.